Ons land verkeert in een alarmfase die het nog niet kende. De dreiging en verspreiding van het Coronavirus ontketent nooit eerder geziene veiligheidsmaatregelen. Universiteiten sluiten hun deuren, evenementen worden afgelast en sportmanifestaties uitgesteld.

Hoewel de economische impact het Corona-virus steeds ernstiger blijkt, ontdekken we dat de toegenomen digitalisering ons op deze momenten zijn grote nut bewijst: studenten volgen de lessen online, persconferenties en begrafenissen worden gestreamd, presentaties worden gebroadcast. En ga zo maar verder.

Voor de “Plasma Protein Therapeutics Association”, nam De Videoreporter een presentatie op van Lieven Annemans, Professor Gezondheidseconomie aan de faculteit Geneeskunde van de UGent.
In die presentatie benoemt Professor Annemans enkele markante conclusies uit het rapport “Key Economic and Value Considerations for Plasma-Derived Medicinal Products in Europe”.

De presentatie werd opgenomen voor een greenkey en met een afstand van minimum 1 meter tussen de aanwezigen.
Zo kan iedereen, zonder besmettings- of infectiegevaar, de beschouwingen van Professor Annemans beluisteren en bekijken.
En uit die beschouwingen blijkt het belang van een goede gezondheidszorg.
Iets waar de hele wereld, de dag van vandaag, eens te meer van overtuigd wordt…

De video kan je hieronder bekijken, het hele rapport vind je hier: https://www.vintura.com/en/life-science-consulting/publications/white-paper-key-economic-value-considerations-plasma-derived-medicinal-products-pdmps-europe/?utm_source=Socialmedia&utm_medium=Posts&utm_campaign=PPTA

De toegenomen digitalisering bewijst in Corona-tijden zijn grote waarde

Bernard Van BuggenhoutDe Videoreporter